index

Information om Covid 19


Känner du dig förkyld - Stanna hemma och kontakta receptionen på tel 060-612119


Blir du förkyld under din vistelse - Stanna på rummet. Använd inte våra allmänutrymmen. Kontakta journumret som finns på din rumsdörr!


Vi har ändrat våra städrutiner och spritar köksytor, toalettstolar och dörrhandtag varje dag.


Allmänna förhållningsregler

Tvätta händerna ofta, med tvål och varmt vatten.

Hosta i armvecket, om nödvändigt.

Håll minst 1,5 meter avstånd till andra gäster

Skicka en bokningsförfrågan som besvaras senast nästa vardag

Information about Covid 19


If you feel cold - Stay at home and contact the reception at tel +4660 612119


If you get cold during your stay - Stay in the room. Do not use our public spaces. Contact the emergency number on your room door!


We have changed our cleaning routines and desinfect kitchen surfaces, toilet chairs and door handles every day.


General precautions

Wash your hands often, with soap and warm water.

Cough in your arm fold, if necessary.

Keep at least 1.5 meters distance to other guests

Send an inquiry which will be answered latest the next week day